Про Музей – на сторінках монографії

10.06.2021

Днями бібліотека Музею «Пам’ять єврейського народу та Голокост в Україні» поповнилась новим цікавим виданням. Це – колективна монографія «Медіасфера: локальне та глобальне» (за заг. ред. В. Д. Демченка. Дніпро: Журфонд, 2021. 214 с.).

У своїх нарисах автори представляють тренди розвитку медіасфери у глобальному та локальному вимірах, аналізують новітні медіаформати, а також розкривають низку прикладних соціально-гуманітарних технологій, що є ефективними для сучасних медіаринків.

У статті кандидатки філологічних наук, доцентки кафедри масової та міжнародної комунікації Дніпровського національного університету ім. О. Гончара Оксани Гудошник «Медіатизація усної історії: нові формати та платформи» йдеться, зокрема, й про Музей «Пам’ять єврейського народу та Голокост в Україні» та його вплив на розвиток історичної журналістики в Україні.

Дослідниця аналізує інформаційне співробітництво музеїв та ЗМІ, роботу історичних архівів як довідкових та консультативних установ для створення медійного контенту. Окрему увагу пані Гудошник присвятила аналізу медійних напрямків роботи Інституту «Ткума» і Музею, особливостям співпраці з регіональними журналістами та документалістами.

Ознайомитися з книгою можна у бібліотеці Музею.