Науковий співробітник Денис Шаталов

Шаталов Денис Валерійович – науковий співробітник Музею, кандидат історичних наук.

У 2012 р. закінчив з відзнакою магістратуру історичного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. У 2016 р. захистив дисертацію «Українське козацтво в суспільній думці другої половини ХVIII – першої половини ХІХ ст.»

У Музеї працює з січня 2015 р.

Наукові інтереси: інтелектуальна історія ХІХ ст., історія українських національних проектів, радянська пам’ять про Голокост та Другу світову війну, радянські військові мемуари.

Основні публікації:

 1. Козацько-татарські стосунки на українській ділянці Великого Кордону в кінці XV–XVI ст. Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. 2010. Вип. 8. (У співавторстві).
 2. Теорія Великого Кордону в сучасній українській історіографії. Історичні етюди. Дніпро, 2010. Вип. 2.
 3. Про типи нападів козаків і татар на українському Степовому Кордоні в другій половині XV – першій половині XVII ст. Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. 2011. Вип. 9.
 4. Реакція козацтва Степової України на соціокультурні зміни середини XVIII ст. Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. 2013. Вип. 11.
 5. Українське козацтво очима російських мандрівників початку ХІХ ст. Історія і культура Придніпров’я: невідомі та маловідомі сторінки. 2013. Вип. 10.
 6. Зображення запорозького козацтва у творчості В. Т. Нарєжного як відбиток масових уявлень першої чверті ХІХ ст. Історія і культура Придніпров’я: невідомі та маловідомі сторінки. 2014. Вип. 11.
 7. Представления о воинственности украинских казаков первой половины ХІХ века. Из истории и культуры линейного казачества Северного Кавказа. Материалы девятой международной Кубанско-Терской научно-практической конференции. Армавир: ИП Шурыгин В. Е., 2014.
 8. «Путевая литература» начала XIX в. и формирование историографического образа украинского казачества. Мир историка: историографический сборник. 2014. Вып. 9.
 9. Реакція слобідського козацтва на соціокультурні зміни середини XVIII ст. Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. 2014. Вип. 12.
 10. Тут, внутри: как филологи пишут историю… (размышления над и по поводу образа украинского казака в современной российской гуманитаристике). Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України. Професійна етика історика у міждисциплінарному просторі. Дніпропетровськ: ЛІРА, 2014.
 11. Нацистський «новий порядок» в містах України: збірка фотографій та документів з фондів Музею «Пам’ять єврейського народу та Голокост в Україні». Дніпропетровськ: Інститут «Ткума», 2015. (У співавторстві).
 12. Праведники народів світу: Довідник / ред. І. Я. Щупак. Дніпро: Український інститут вивчення Голокосту «Ткума», 2016. (У співавторстві).
 13. Українські землі, імперська історія: козацькі пам’ятки у сприйнятті російських мандрівників кінця XVIII – першої половини XIX ст. Харківський історіографічний збірник. 2016. Вип. 15.
 14. Врадій Є. А.,  Рибалка В. Г., Стрільчук М. В., Шаталов Д. В. Голокост у Дніпропетровську / заг. ред. І. Я. Щупак. Дніпро: Український інститут вивчення Голокосту «Ткума»; ЛІРА, 2017. (У співавторстві).
 15. «Узнал я архитрагические вещи»: відомості про Голокост у листах військовослужбовців РСЧА. Проблеми історії Голокосту: український вимір: науковий журнал. 2017. Вип. 9.
 16. Уявлення про козацтво. Українське козацтво у суспільній думці другої половини XVIII – першої половини ХІХ ст. Дніпро: «Домінанта Прінт», 2017.
 17. Уявлення про козацьку зовнішність кінця XVIII – середини ХІХ ст.: тексти, графіка та повсякденні уявлення. Частина 1. Гетьманщина.
 18. Уявлення про козацьку зовнішність кінця XVIII – середини ХІХ ст.: тексти, графіка та повсякденні уявлення. Частина 2. Слобідські козаки. Запорожці.
 19. Уявлення про козацьку зовнішність кінця XVIII – середини ХІХ ст.: тексти, графіка та повсякденні уявлення. Частина 3. Художнє бачення. Запорожці.
 20. Братья или чиновники? (Рецензия на Johannes Remy “Brothers or Enemies: The Ukrainian National Movement and Russia from the 1840s to the 1870s” (Toronto : University of Toronto Press, 2016). Ab Imperio. 2018. № 1.
 21. Черносотенные украинофилы? (Рецензия на Климентій К. Федевич, Климентій І. Федевич. «За Віру, Царя і Кобзаря»: Малоросійські монархісти і український національний рух (1905–1917 роки) / пер. з рос. Катерина Демчук. Київ: Критика, 2017. 308 с.). Ab Imperio. 2018. № 2.
 22. Потерянное казачество (рецензія на Володимир Склокін. Російська імперія і Слобідська Україна у другій половині XVIII ст.: просвічений абсолютизм, імперська інтеграція, локальне суспільство. Львів: Видавництво УКУ, 2019. 268 с. ). Ab Imperio . 2020. № 2.