Заступник директора Єгор Врадій

Врадій Єгор Андрійович – заступник директора Музею з наукової роботи, кандидат історичних наук.

У 2007 р. закінчив з відзнакою магістратуру історичного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. У 2012 р. захистив дисертацію «Анархо-комуністичний рух на Півдні України у 1905–1910 рр.».

У Музеї працює з вересня 2015 р.

Наукові інтереси: історія радикальних політичних рухів початку ХХ ст., антиєврейські погроми ХІХ–ХХ ст., Голокост на теренах Польщі та України.

Основні публікації:

 1. Гуляйпільська «Спілка бідних хліборобів»: особливості створення та деякі аспекти діяльності у 1906–1907 pp. Демократична революція 1905–1907 pp. в Україні: актуальні проблеми вивчення. Матеріали міжрег. наук. конференції, ДНУ, 24 лютого 2005 pоку. Дніпропетровськ: ВКФ «Оксамит-Текс», 2005.
 2. Н. І. Махно в Гуляйполі: формування особистості (1888–1909). Придніпров’я: історико-краєзнавчі дослідження. 2005. Вип. 2.
 3. Єврейський чинник в анархо-комуністичному русі Катеринославщини (1905–1908 pp.). Проблеми політичної історії України. Дніпропетровськ: ВКФ «Оксамит-Текс», 2006. (У співавторстві).
 4. Анархо-комунізм (до питання про соціальну базу руху в Катеринославській губернії). Гуржіївські історичні читання. Черкаси: Інститут історії України НАН України, 2007.
 5. Жінки в анархо-комуністичному русі (на прикладі Катеринославської губернії). Придніпров’я: історико-краєзнавчі дослідження. 2007. Вип. 4.
 6. Анархо-комуністична організація Півдня України (1905–1917 рр.) як особлива соціальна група. Гуманітарний журнал. 2008. Зима–Весна.
 7. Атмосфера політичного ув’язнення у 1905–1917 pp. (на прикладі анархістів Півдня України). Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. 2008. Вип. 6.
 8. Християнські мотиви революційних подій 1905 р. на Півдні України. Університет. 2009. № 4.
 9. Політична конфронтація чи співробітництво: до питання про взаємини анархістів із соціалістичними організаціями на півдні України. Проблеми політичної історії України. 2010. Вип. 5.
 10. Анархо-комуністичний рух на Півдні України (1905–1912): селянський вимір. Український селянин. 2012. Вип. 13.
 11. Образ анархіста у американській пресі кінця ХІХ – початку ХХ ст. (на прикладі «The New York Times»). Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. 2012. Вип. XXXIV.
 12. Йозеф Хазанович (1844–1919): лікар-благодійник і громадський діяч. Філософсько-гуманітарні читання: зб. наук. пр. 2015. Вип. 2.
 13. Революционное насилие и обыватель: к вопросу о причинах погрома в Белостоке 1906 г. Studia Podlaskie. 2015. T. XXVIII.
 14. Праведники народів світу: довідник / ред. І. Я. Щупак. Дніпро: Український інститут вивчення Голокосту «Ткума», 2016. (У співавторстві).
 15. Геноциди та тоталітаризми першої половини ХХ ст. очима обивателя з провінції. Проблеми історії Голокосту: український вимір: науковий журнал. 2017. Вип. 9.
 16. Глуховський П., Ковальський М. Апте. Незакінчена повість / пер. з пол. мови Є. Врадій. Дніпро: Український інститут вивчення Голокосту «Ткума»; ПП «Ліра ЛТД», 2017.
 17. Врадій Є. А., Рибалка В. Г., Стрільчук М. В., Шаталов Д. В. Голокост у Дніпропетровську /  ред. І. Я. Щупак. Дніпро: Український інститут вивчення Голокосту «Ткума»; ЛІРА, 2017. (У співавторстві).
 18. «Перший покараний народ»: поляки Придніпров’я під прицілом сталінських репресій. Міста і села Дніпропетровщини у вирі політичних репресій : зб. ст. : у 5 т. Дніпро: Дніпропетровська обласна редколегія по підготовці й виданню тематичної серії книг «Реабілітовані історією», вид-во «Монолит», 2017. Т. 5: Репресії проти національних меншин на Дніпропетровщині.
 19. «Цінний здобуток українських студій пам’яті» (рецензія на монографію О. Я. Пухонської «Літературний вимір пам’яті : монографія». Київ : Академвидав, 2018. (Серія «Монограф»)). Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. 2018. № 1.
 20. Ян Ходоровський. «Ті, хто повертають віру в людину»: Праведники народів світу Дніпропетровської області / ред. І. Я. Щупак. Дніпро : Інститут «Ткума»; ПП «Ліра ЛТД». 2019.
 21. Голокост у Дніпропетровській області : Документи та свідчення / упоряд. В. Рибалка, Є. Врадій; передм. І. Щупак. Дніпро : Український інститут вивчення Голокосту «Ткума», 2020.

 22. «Свій серед чужих»: історія Яна Ходоровського. Дніпро : Український інститут вивчення Голокосту «Ткума», 2020.

 23. «Знай, що ти син єврейського народу»: Єврейська служба порядку та її образи в книзі Person K. Policjanci. Wizerunek Żydowskiej Służby Porządkowej w getcie warszawskim. Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma. Warszawa, 2018. 294 s. Проблеми історії Голокосту: український вимір: науковий журнал. 2020. Вип. 12.

 24. Чи варто ставити запитання голосам з минулого? Рецензія на книгу Омера Бартова «Анатомія геноциду: життя і смерть міста,  що називалося Бучач» Проблеми історії Голокосту: український вимір: науковий журнал. 2021. Вип. 13.