Директор Ірина Радченко

Радченко Ірина Геннадіївна – директор Музею.

У 2012 р. з відзнакою закінчила історичний факультет Дніпропетровського національного університету імені. О. Гончара. У січні 2021 р. захистила кандидатську дисертацію «Моделі діяльності гуманітарних організацій з порятунку євреїв Європи періоду Голокосту (1939–1945)».

У Музеї працює з лютого 2014 р.

Наукові інтереси: порятунок євреїв у Європі в роки Голокосту, діяльність філантропічних установ у ХХ ст., американське єврейство та реакція на Голокост; геноциди ХХ століття; створення Держави Ізраїль, арабо-ізраїльський конфлікт.

Основні публікації:

 1. Джерела з історії діяльності Джойнту на теренах Європи у роки Другої світової війни: проблеми вивчення та використання. Каразінські читання (історичні науки) : тези доповідей 68-ої міжнародної наукової конференції, 24 квітня 2015 р. Харків, 2015.
 2. Діяльність Джойнту у роки Другої світової війни та Голокосту у дослідженнях американських та канадських науковців другої половини ХХ – початку ХХІ ст. Гуманітарний журнал. 2015. Зима–Весна.
 3. Про роботу міжнародної науково-практичної конференції «Праведники світу та інші рятівники у час Голокосту: приклад України у порівняльному контексті». Проблеми історії Голокосту: науковий журнал. 2015. Вип. 7. (У співавторстві).
 4. Ставлення представників головного офісу Джойнту (Нью-Йорк) до Голокосту в Європі. Каразінські читання (історичні науки): тези доповідей 69-ї міжнародної наукової конференції, 29 квітня 2016 р. Харків, 2016.
 5. Features of studying and teaching of the Holocaust in Ukraine (“Tkuma” Ukrainian Institute for Holocaust Studies, as an example). Theses of the Fourth International Conference «Holocaust Museums and Memorial Places in Post-communist Countries: Challenges and Opportunities», May, 16–17, 2016. Riga, 2016.
 6. Допомога благодійних організацій євреям Румунії та «Трансністрії» у роки Другої світової війни. Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Історія та археологія». 2017. Вип. 25.
 7. Деятельность международных организаций в спасении евреев Европы в годы Холокоста: личностный аспект. Журнал Белорусского государственного университета. История. 2018. № 4.
 8. Діяльність Американської урядової комісії з питань військових біженців: єврейський аспект (1944–1945). Східноєвропейський історичний вісник. 2018. № 9.
 9. Діяльність благодійних організацій з порятунку євреїв Угорщини у роки Другої світової війни: основні етапи та їх особливості. Науковий вісник МНУ імені В. О. Сухомлинського. Історичні науки. 2018. № 2(46).
 10. Діяльність благодійних організацій у Франції в роки Голокосту: загальний аспект. Гілея: науковий вісник: зб. наук. пр. 2018. Вип. 138 (№ 11).
 11. Емануель Рінгельблюм та діяльність Джойнту щодо порятунку євреїв Польщі в роки Голокосту. Гуманітарний корпус: зб. наук. ст. з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії (за матеріалами ХІV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми гуманітарних наук у дослідженнях молодих науковців», 6 cерпня 2018 р.). 2018. Вип. 19.
 12. Умови діяльності благодійних організацій з порятунку єврейського населення Польщі під час Другої світової війни. Гілея: науковий вісник; Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, ВГО Українська академія наук. 2019. Вип. 143 (№4). Ч. 1. Історичні науки.
 13. International Charities` Aid and Rescue Operations in Romania and Transnistria during the Holocaust. The Holocaust in South-Eastern Europe. Historiography, Archives Resources and Remembrance / ed. A. Babeş-Fruchter, A. Bărbulescu. Vernon Press, 2021.