Нові надходження до бібліотеки Музею (квітень 2019 року)

24.04.2019

Фонди бібліотеки Музею продовжують поповнюватися дослідженнями, але ми орієнтуємося не лише на найновіші видання. Праці, видані ще у радянський період – Вацлав Краль «Преступления против Европы» (Москва, 1968 р.) та Норберт Мюллер «Вермахт и оккупация (1941–1944)» (Москва, 1974 р.), є цікавим прикладом радянського підходу до презентації трагедії євреїв у роки Другої світової війни. На сторінках даних видань поряд із «мирными советскими гражданами» можемо зустріти і прямі згадки про нацистське переслідування євреїв.

Перекладені з чеської та німецької мов праці основані на широкому спектрі першоджерел: документах, спогадах, щоденниках очевидців тощо. Запрошуємо читачів ознайомитися з даними виданнями!

 Краль В. Преступления против Европы / пер. с чеш. М. Г. Палиловой, И. П. Хатунцевой, Я. Б. Шмераля. Москва : Мысль, 1968. 350 с.

У своїй книзі чеський історик Вацлав Краль охарактеризував політичні та економічні цілі нацистського керівництва під час другої світової війни, розкрив систему планів і практичних заходів нацистів щодо «остаточного вирішення єврейського питання» населення Польщі, Чехословаччини, Югославії, Радянського Союзу та інших країн.
Книга достатньо великою мірою наповнена першоджерелами і фактичним матеріалом.

 

Мюллер Н. Вермахт и оккупация (1941–1944) / пер. с нем. А. Артемова, А. Долгорукова, И. Карабутенко, Ю. Чупрова, Г. Шевченко; под ред. А. Юденкова. Москва : Воениздат, 1974. 387 с.

У книзі співробітника Інституту воєнної історії НДР викривається злочинна роль гітлерівського Вермахту в організації окупаційного режиму на зайнятій нацистами території СРСР у роки Другої світової війни.
Автор наводить широкий фактичний матеріал, який свідчить про активну роль Вермахту у масовому знищенні радянського народу різних національностей, економічних грабунках окупованих областей, а також існування політики «випаленої землі» під час відступу гітлерівських військ.