Науковий співробітник Валентин Рибалка

Рибалка Валентин Григорович – науковий співробітник Музею.

У 1997 р. закінчив історичний факультет Дніпропетровського національного університету.

У Музеї працює з лютого 2014 р.

Наукові інтереси: етнічні процеси на землях України у другій половині XVIII–60-х рр. XIX ст., питання етнополітичної самоідентифікації; повсякденне життя на окупованій території України в період Другої світової війни, проблема колаборації.

Основні публікації:

  1. Єврейський народ в уявленні пересічного українця 30–60-х рр. XIX ст. Розвиток культури української нації та культур національних меншин: історія, сучасний стан, перспективи (на матеріалі Південного сходу України). Регіональна наукова конференція, 14–16 вересня 1995 р.: тези доповідей. Запоріжжя: вид-во ЗДТУ, 1995.
  2. «Автономізм» діалогу «Разговор Великороссии с Малороссиею». (До характеристики суспільної думки Гетьманщини другої половини XVIII ст.). Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Історія та археологія». 1998.
  3. Еволюція образу німця в суспільній свідомості Київської Русі–України (XI–XIX ст.). Вопросы германской истории: сб. науч. ст. / ред. кол.: С. И. Бобылева (отв. ред.) и др. Днепропетровск: Изд-во Днепропетр. ун-та, 2000.
  4. До питання про методи дослідження суспільно-політичної свідомості людини минулого. Гуманітарний журнал. 2001. Зима–Весна.
  5. Символічний автостереотип в структурі етнополітичної самоідентифікації та самосвідомості українського суспільства (кінець XVII – початок XIX ст.). Гуманітарний журнал. 2001. Літо–Осінь.
  6. Этноландшафтная генетическая память. К вопросу о критериях этнической самоидентификации у выходцев из национально-смешанных семей. Гуманітарний журнал. 2005. Зима–Весна.
  7. Нацистський «новий порядок» в містах України : збірка фотографій та документів з фондів Музею «Пам’ять єврейського народу та Голокост в Україні». Дніпропетровськ: Інститут «Ткума», 2015. (У співавторстві).
  8. Образ єврейської держави в українській інтермедії XVIII століття. Східний світ. 2015. № 1.
  9. Голокост у Дніпропетровську / Є. А. Врадій, В. Г. Рибалка, М. В. Стрільчук, Д. В. Шаталов; заг. ред. І. Я. Щупак. Дніпро: Український інститут вивчення Голокосту «Ткума»; ЛІРА, 2017. (У співавторстві).
  10. Разом з усіма. Євреї Дніпропетровщини – жертви політичних репресій. Міста і села Дніпропетровщини у вирі політичних репресій : зб. ст.: у 5 т. Дніпро: Дніпропетровська обласна редколегія по підготовці й виданню тематичної серії книг «Реабілітовані історією», вид-во «Монолит», 2017. Т. 5: Репресії проти національних меншин на Дніпропетровщині.